Nieuws   Contact   SiteMap   
 

Startpagina

Dassenwerkgroep Belgisch Limburg
terug

Dassenwerkgroep Belgisch Limburg
Info: Ecologie Das,Vos,Hamster
Fotos
Wet Natuur reactie SDL


Dode das melden


Dassenwerkgroep Belgisch Limburg

 

De Dassenwerkgroep van Likona.

Beste Lezer,

Ook in Belgisch Limburg zijn mensen druk bezig met de bescherming van de das en zijn biotoop.

Zij hebben zich verenigd in de Dassenwerkgroep van Likona.

Op deze pagina zult u in de toekomst de nodige informatie kunnen vinden over deze zusterorganisatie.

Mocht u hen in de tussentijd iets belangrijks over de das willen melden zoals:

Locatie dassenburchten,

Verstoringen,

Dode dassen,

of andere zaken,

dan kunt u gebruik maken van het volgende contact:

Dassenwerkgroep LIKONA

Contactpersoon:
Thomas Scheppers
p/a Domein Bokrijk
B.- 3600 Genk
thomas.scheppers@telenet.be
0472 52 59 73

 

Doelstellingen en activiteiten

Verdelging, achteruitgang van het habitat en de toenemende druk van het verkeer hebben de populatie van de das sterk doen afnemen. Hoewel de das ooit vrij algemeen over Vlaanderen voorkwam, is het huidige verspreidingsgebied van de das in Vlaanderen beperkt tot de provincie Limburg. Momenteel leven er nog zo’n 300 dassen in Limburg, waarvan zowat de helft voorkomt in Haspengouw en de andere helft in Voeren. De hoofddoelstelling van de Dassenwerkgroep van LIKONA is dan ook de bescherming van de das in Limburg. Deze bescherming gebeurt op drie vlakken: het beschermen van de burcht, de voedselgebieden en de migratieroutes

In tegenstelling tot de meeste marterachtigen – die een solitaire levenswijze hebben – leven dassen samen in sociale groepen. Elke sociale groep heeft een hoofdburcht en enkele bijburchten. Deze burchten spelen een belangrijke rol in de verspreiding van de das en vormen dan ook een kritisch aandachtspunt voor het behoud van de soort. Jaarlijks worden door de werkgroep alle gekende burchten geďnventariseerd, wat toelaat de evolutie van de populatie op te volgen. Om bestaande burchten zo veel mogelijk te beschermen, kan de Provincie  een ondersteuningsovereenkomst afsluiten met de eigenaars/beheerders. Deze vergoedingen worden toegekend om de burcht en de omgeving te behoeden tegen verstoring.

 

Hoewel de das tot de roofdieren behoort, toonden maaganalyses uitgevoerd aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) aan dat de Vlaamse das zich voedt met regenwormen, granen en fruit. Deze vredelievende voedingswijze is echter niet door iedereen gekend en de misopvatting dat dassen zich gedragen als echte predatoren, zoals de vos, is nog steeds niet verdwenen. Achteruitgang van het landschap zorgt voor een vermindering van de beschikbare voedselgronden voor de das. Opdat deze achteruitgang niet nefast zou worden voor de das, werden enkele gronden opgekocht door de Provincie en optimaal ingericht als voedselgebied door bijvoorbeeld het aanplanten van hoogstamboomgaarden. De werkgroep geeft hierbij advies over de aan te kopen gebieden en hun inrichting.

 

Verkeer blijft voor de das de grootste doodsoorzaak, zeker in het dichte wegennet van Vlaanderen. Het plaatsen van dassentunnels en -rasters kan de druk op de bestaande populatie aanzienlijk verminderen en migratie van dieren een zetje in de goede richting geven. Het verwijderen van migratieknelpunten zal de herkolonisatie van andere geschikte gebieden in Vlaanderen mogelijk maken. Om deze knelpunten te kunnen aanwijzen, vormen het systematisch opsporen en inzamelen van verkeersslachtoffers een belangrijke bezigheid van de werkgroep. De ingezamelde dode dieren worden door het INBO onderzocht en leveren belangrijke ecologische gegevens over de populatie (vb., voedingswijze, voortplantingsstatus, conditie, voedselcontaminanten).

Naast deze directe vorm van bescherming, wil de werkgroep de das ook indirect beschermen door sensibilisatie en educatie. Hiervoor publiceerde de werkgroep enkele artikels in de LIKONA jaarboeken. Personen die graag informatie willen over de das, kunnen daarvoor de werkgroep contacteren. Verkeersslachtoffers en burchten kunt u ook melden op bovenstaande adres.

Publicaties

Dupae, E. (2001) Dag Grimbert, hoe gaat het?. LIKONA Jaarboek 2000: 114-123.

Scheppers, T., Baert, P., Stevens, J. & Ollevier, F.  (2004) Habitatselectie voor burchtlocaties bij de Europese das (Meles meles) in Haspengouw en Voeren. LIKONA Jaarboek 2003: 80-89.

Van Den Berge, K., Quataert, P. & Dewitte, S. (2003) Dassen op tafel: ziet u er wat in?. LIKONA Jaarboek 2002: 74-83.

Zeevaert, A. (1999) De bescherming van de Das in Voeren. LIKONA Jaarboek 1998: 88-91.

 

Administration admin (Gewijzigd op: 7-1-2008 23:02:49)  
Startpagina . Dassenwerkgroep Belgisch Limburg . Info: Ecologie Das,Vos,Hamster . Fotos . Wet Natuur reactie SDL ]
© www.fipsasp.com 2003 - 2019