Nieuws   Contact   SiteMap   
 

Startpagina

Startpagina
Doelstelling SDL
terug

Dassenwerkgroep Belgisch Limburg
Info: Ecologie Das,Vos,Hamster
Fotos
Wet Natuur reactie SDL


Dode das melden


Doelstellingen

 

STICHTING DASSENWERKGROEP LIMBURG

Secretariaat : Eykerstraat 42, 6269 BN MargrateLogo Stichting Dassenwerkgroep Limburgn.

Telefoon : 043-4581330

info@stichtingdassenwerkgroeplimburg.nl

 

 

 

Geachte Lezer,

In december 1992 werd de Stichting Dassenwerkgroep Limburg (SDL) opgericht. In kort bestek willen wij hier de karakteristieken van deze natuurbeschermende organisatie uiteenzetten.

De Stichting.

De Stichting Dassenwerkgroep Limburg is een overkoepelende organisatie van natuurbeschermers, die zich met name willen inzetten voor het behoud van de das (Meles meles (Linaeus, 1758), zijn biotopen in Limburg en alle daarin voorkomende planten en dieren.

 De Medewerkers.

De medewerkers van de stichting Dassenwerkgroep Limburg willen hun individuele kennis en kunde inbrengen in een groter geheel. Ze willen, vanuit deze samenwerking, de voorwaarden scheppen voor een adequate bescherming van de das.

De Taakstelling.

De Stichting Dassenwerkgroep Limburg heeft zich tot hoofdtaak gesteld de Limburgse dassenpopulatie en hun biotopen in kaart te brengen en de ontwikkelingen in deze populaties blijvend te volgen.  De Stichting wil de beleidsmakers voorzien van concrete ecologische informatie en hen ondersteunen bij het maken van de optimale keuzes in hun streven naar het behoud van de das.

Het Beleid.

Het bestuur en medewerkers van de Stichting Dassenwerkgroep Limburg beseffen ten volle, dat bescherming van de Limburgse natuur en in het bijzonder van de fauna, gebaat is bij een maximale bundeling van krachten. De Stichting Dassenwerkgroep Limburg wil instanties en organisaties, die de das en zijn biotopen een warm hart toedragen, met raad en daad terzijde staan.

De Samenwerking.

De Stichting Dassenwerkgroep Limburg streeft naar formele samenwerking met instanties en organisatie, die de doelstellingen van de stichting mede onderschrijven. In dit licht moet ook onze aansluiting bij de stichting Milieufederatie Limburg worden bezien. Ons streven is erop gericht om, vanuit een eigen duidelijke verantwoordelijkheid, daar waar mogelijk bij te dragen in het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen.

De Toekomst.

De Stichting Dassenwerkgroep Limburg nodigt U uit om, in voorkomende gevallen, gebruik te maken van de bij ons beschikbare kennis en ervaring. Wij zijn ten zeerste bereid al hetgeen in ons vermogen ligt te doen, om U te ondersteunen in Uw streven naar betere bescherming en het behoud van de das en zijn biotopen in Limburg.

 
Margraten, 17 december 1992,

 

namens de Stichting Dassenwerkgroep Limburg,

drs, J.W.M.Baars, voorzitter, Ir. Ed.J.Gubbels, secretaris.

 

 

Administration admin (Gewijzigd op: 18-11-2007 22:58:39)  
Startpagina . Dassenwerkgroep Belgisch Limburg . Info: Ecologie Das,Vos,Hamster . Fotos . Wet Natuur reactie SDL ]
© www.fipsasp.com 2003 - 2019